Další partneři
Google AdSense

Chrám svatého Václava


Chrám Svatého Václava byl postaven ve 12. Století. Největší zásluhu na jeho stavbě měl kníže Svatopluk, který se roku 1100 zasloužil o položení základního kamene. Po jeho smrti převzal stavbu chrámu Svatoplukův syn Václav. Ten bohužel za svého života stavbu nedokončil a po jeho smrti stavbu převzal biskup Jindřich Zdík.  Ten 30. 6. 1131 stavbu dokončil, vysvětil a přenesl do chrámu biskupské sídlo. Původní stavba měla trojlodní půdorys a dvě věže. Byla postavena v románském stylu a během let byla mnohokrát přestavována do dnešní podoby.

První zásadní přestavba chrámu proběhla v 17. století. Architekt podílející se na přestavbě byl františek z Ditrichsteinu. Chrám přestavil do mohutné barokní stavby. Takto zůstal chrám až do 19. století. Mezi lety 1883-1890 byl chrám přestavěn do novogotického stylu. O přestavbu se zasloužit architekt Gustav Merreta. Tato konečná přestavba z Chrámu Svatého Václava vytvořila nezaměnitelnou dominantu města. Dnes má chrám tři vysoké věže, trojlodní půdorys a jako pozůstatek Zdíkovy stavby malou podzemní kapli uvnitř chrámu a zbytek stavby Přemyslovského paláce. Chrám je volně přístupný veřejnosti.